KHĂN GIẤY VUÔNG PUPPY 100 TỜ 1 LỚP


Mỗi bịch có 100 tờ 1 lớp, kích thước tờ: (330 x 330) mmThành phần:100% bột giấy nguyên chất


Còn hàng